Typy nietolerancji laktozy

18.06.2016 22:31 Rauf Aliyev


Rozróżniamy trzy typy nietolerancji cukru mlecznego(laktozy):

1. Pierwotna nietolerancja laktozy 

2. Wtórna nietolerancja laktozy 

3. Wrodzona nietolerancja laktozy 


1. Pierwotna nietolerancja laktozy 

Najczęściej występujący typ nietolerancji.  Dochodzi do niejprocesie dojrzewania - dziecieca zdolnosć wytwarzania laktazy zanika z wiekiem. Przyroda nie przewiduje by dorośli ludzie pili mleko, dlatego jest to jak najabrdziej naturalne, że większość dorosłych ludzi na świecie nie produkuje enzymu laktaza. Pierwotna nietolerancjbardzo dobrze poddaje się substytucji preparatami zawierającymi enzym laktazę np.LactoJoy. Zdarza się, że dorośli ludzie zachowują przez całe życie zdolność wytwarzania laktazy, przy czym notuje się tu dużą zależność  etniczną np. w Polsce nietolerancja laktozy występuje u około 1/3 populacji osób dorosłych.    

2. Wtórna nietolerancja laktozy 

Ta forma nietolerancji laktozy nie jest dziedziczna ani nie jest związana z dojrzewaniem. Występuje na skutek uszkodzenia ścianek jelita cienkiego, przez co nie może zostać uwolniony enzym laktazaDo uszkodzenia moze dojść  w wyniku różnych chorób jelit ale także w wyniku chemioterapii, alkoholizmu czy zażywania antybiotyków. W zależności od przypadku istnieje szansa na przywrócenie prawidłowej funkcji jelit.  

3. Wrodzona nietolerancja laktozy 

W tym wypadku nietolerancja jest wrodzonym defektem genetycznym. Organizm od urodzenia jest niezdolny do produkcji laktazy. Noworodek nie tolerują także mleka matki, i trzeba go karmić specjalnym mlekiem bez laktozy. Jest najrzadziej występującym typem nietolerancji.

Line-Blogdown